Aanrijding met bus, wat nu?

Aanrijding busEen aanrijding met een bus kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen kan een aanrijding met een bus materiële schade met zich meebrengen, het kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel. Bent u aangereden door een bus? Dan is de kans groot dat de vervoersmaatschappij aansprakelijk is en al uw letselschade moeten vergoeden.

Slachtoffer van aanrijding met bus in Dordrecht? Via letselschade advocaat Dordrecht kunt u in contact komen met onze ervaren letselschadejuristen, zodat:

 • Wij de tegenpartij aansprakelijk kunnen stellen
 • U kunnen helpen bij het opstellen van de schadestaat
 • U geen vervelende discussies met de verzekeringsmaatschappij hoeft te voeren
 • Wij uw letselschade kunnen claimen

Direct weten of u recht heeft op schadevergoeding? Laat uw gegevens achter of vul het contactformulier in. U kunt rekenen op onze deskundige juridische bijstand, in Dordrecht en de rest van het land.

Wie stel ik aansprakelijk na aanrijding met bus?

Zodra vaststaat dat iemand anders verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw letselschade, kunt u schadevergoeding eisen. Dit geldt eveneens bij een aanrijding met een bus. U stelt dan het vervoersbedrijf aansprakelijk. De aansprakelijkheid is afhankelijk van de wijze waarop u bent aangereden.

 • Als bestuurder van een motorvoertuig aangereden door bus
 • Als voetganger of fietser aangereden door bus
 • Als kind jonger dan 14 jaar aangereden door bus

Aanrijding bus – motorvoertuig

Bij een aanrijding tussen een bus en een motorvoertuig zoals een auto, motor of scooter wordt gekeken naar de omstandigheden. De aansprakelijkheid hangt af van de schuldvraag. Met andere woorden: wie heeft een verkeersfout gemaakt. Heeft de chauffeur zich niet aan de verkeersregels gehouden, dan is zijn werkgever aansprakelijk. U dient dan de vervoersmaatschappij aansprakelijk te stellen. De chauffeur heeft namelijk de aanrijding veroorzaakt onder werktijd en heeft daardoor te maken met een bedrijfsongeval. Er is zodoende sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Het vervoersbedrijf (diens verzekeraar) moet daarom al uw schade vergoeden.

Aanrijding met bus als voetganger of fietser

Heeft u als fietser of voetganger een aanrijding met een bus gehad? Dan is de chauffeur, en dus de vervoersmaatschappij, voor minstens 50% aansprakelijk. Fietsers en voetgangers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers en genieten daardoor extra bescherming. Ook als u deels zelf schuld hebt aan de aanrijding met de bus is de chauffeur voor minimaal 50% aansprakelijk. U bent zelf dus nooit volledig aansprakelijk voor de schade na een aanrijding met een bus.

Aanrijding bus – kind (jonger dan 14 jaar)

Kinderen jonger dan veertien jaar genieten volgens art. 185 WvW nog meer bescherming. Wanneer een kind onder de veertien jaar door een bus is aangereden, dan is vervoersmaatschappij altijd voor 100% aansprakelijk, tenzij hij zich op overmacht kan beroepen. In de praktijk is dit laatste erg moeilijk te bewijzen. Van gemotoriseerde bestuurders wordt verwacht dat zij extra opletten en extra voorzichtig rijden als zij jonge kinderen zien. Alleen bij ernstige roekeloosheid of opzet kan de vervoersmaatschappij onder de aansprakelijkheid uitkomen.  Het blijven echter kinderen die niet altijd het gevaar zien. Dus ook al heeft uw kind de aanrijding met de bus zelf veroorzaakt, dan ligt de aansprakelijkheid hoogstwaarschijnlijk toch volledig bij het vervoersbedrijf. Dit wordt de 100%-regel genoemd.

Wat te doen na aanrijding met bus?

Voordat u onze letselschade juristen voor juridische bijstand inschakelt, is het verstandig dat u zelf ook alvast wat voorbereidingen treft. Dit versterkt uw letselschadezaak. Hoe meer bewijzen u alvast kunt verzamelen, hoe beter dit is voor het claimen van uw schade. Indien uw lichamelijke conditie na de aanrijding met de bus dit toestaat, kunt u het volgende doen:

 • Noteren busgegevens en de tijd en plaats van de aanrijding
 • Foto’s maken van de situatie en de schade
 • Namen, adressen en telefoonnummers van betrokkenen en getuigen noteren
 • Zo spoedig mogelijk uw huisarts bezoeken
 • Bij een busongeval met auto het Europees Schadeformulier invullen

Hoeveel schadevergoeding na aanrijding bus?

De totale letselschadevergoeding na een aanrijding met een bus bestaat uit de geleden schade en de nog te lijden schade. Wij zullen samen met u een nauwkeurige schadestaat opstellen, zodat er geen schade wordt vergeten. U heeft recht op een materiële- en immateriële schadevergoeding.

De materiële schadevergoeding na een aanrijding met een bus kan bestaan uit:

 • Kosten van schade aan kleding, apparatuur, brillen en andere persoonlijke eigendommen
 • Medische kosten, zoals hulpmiddelen, behandelingen, medicijnen en eigen risico
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding, tuin of een kinderoppas
 • Kosten voor aanpassingen in de woning bij blijvend letsel
 • Een vergoeding voor gemiste inkomsten

De immateriële schadevergoeding, ofwel smartengeld kan bestaan uit:

 • Een vergoeding voor de geleden en nog te lijden pijn
 • Een vergoeding voor het verdriet dat u ervaart als gevolg van de aanrijding met de bus
 • Een vergoeding voor gederfde levensvreugde, omdat u wellicht uw hobby’s en/of sport niet meer kunt beoefenen of door de aanrijding in een sociaal isolement bent terechtgekomen.

Kosteloze juridische bijstand na aanrijding met bus

Bij letselschade in Dordrecht kunt u rekenen op de expertise van onze letselschade juristen. Wij kunnen u doorgaans kosteloze juridische bijstand verlenen als u door een bus aangereden bent en de chauffeur aansprakelijk is. Neem via letselschade advocaat Dordrecht contact met ons op. Wij bezoeken u ook thuis.