Lopend aangereden, welke rechten?

Lopend aangeredenBent u lopend aangereden en vraagt u zich af welke rechten u heeft als voetganger? Neem dan via letselschade advocaat Dordrecht vrijblijvend contact op met onze deskundige letselschade juristen en experts. Lichamelijk letsel, schade aan persoonlijke bezittingen en gederfde inkomsten kunnen behoorlijk oplopen wanneer u lopend bent aangereden. Ook als het ongeval (deels) eigen schuld was heeft u als voetganger recht op schadevergoeding.

Lopend aangereden in Dordrecht? Laat uw schade verhalen door onze gespecialiseerde en zeer ervaren letselschade juristen, zodat:

 • U geen regels en wetten hoeft uit te pluizen
 • U geen juridische discussies hoeft te voeren met de tegenpartij
 • U zich kunt richten op uw herstel
 • U krijgt waar u recht op heeft

Letselschadebureau B&O Letselschade vertelt u graag welke rechten u heeft, nadat u te voet aangereden bent.

Zwakke verkeersdeelnemers

U bent als voetganger, net als fietsers en kinderen, kwetsbaarder in het verkeer dan een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. Volgens de wet behoren voetgangers tot de groep zwakke verkeersdeelnemers en daarom genieten zij extra bescherming. Dit betekent dat andere deelnemers aan het verkeer extra rekening moeten houden met voetgangers. De bestuurder van een motorvoertuig is vrijwel altijd voor minimaal 50% aansprakelijk voor een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer. Wanneer u lopend aangereden wordt door een motorvoertuig, heeft u dus ook vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij eigen schuld

Bent u lopend aangereden door een auto en was dit uw eigen schuld? Dan nog is de bestuurder voor minimaal de helft van uw letselschade aansprakelijk. Ook als u zelf een verkeersfout heeft gemaakt, bijvoorbeeld doordat u door het rode licht liep of door over te steken terwijl u geen voorrang had. Dit komt doordat u volgens de wet extra bescherming geniet. De automobilist dient tevens te bewijzen dat hij/zij alles heeft gedaan om de aanrijding te voorkomen. Heeft u zich aan alle verkeersregels gehouden en maakte de bestuurder een overtreding, dan heeft u vanzelfsprekend recht op volledige vergoeding van al uw letselschade.

Lopend aangereden: wat zijn de gevolgen?

Wordt u als voetganger aangereden, dan weet u nu dat u als zwakke verkeersdeelnemer altijd recht heeft op schadevergoeding van 50 tot 100% van al uw letselschade. De gevolgen van een aanrijding zijn vaak groot. Het letsel dat u oploopt als gevolg van een botsing met bijvoorbeeld een auto, kan matig tot zeer ernstig zijn. Veel voorkomende letsels zijn:

 • Schaafwonden en/of blauwe plekken
 • Hersenschudding en ander hoofd- en/of hersenletsel
 • Whiplash
 • Botbreuken en/of verbrijzelde botten
 • Inwendig letsel
 • Coma

Lopend aangereden: welke schade claimen?

Alle kosten die u zonder de aanrijding niet gemaakt zou hebben, kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Bij letselschade die in aanmerking komt voor een schadeclaim kunt u denken aan:

 • Kosten huisarts, ziekenhuis en uw eigen risico zorgverzekering
 • Medische kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar, zoals medicijnen en fysio
 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals kleding, tas, telefoon, bril
 • Kosten die u maakt voor het eventueel inschakelen van huishoudelijke hulp
 • Verlies aan inkomen, omdat u tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt raakt
 • Vergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid (klussen in de tuin en aan de woning)
 • Juridische kosten (ons honorarium)
 • Smartengeld, een vergoeding voor verlies van levensvreugde

Niet alleen alle huidige letselschade kunt u claimen, ook toekomstige schade moet door de tegenpartij vergoed worden. Het is dus van groot belang om de schade goed in kaart te brengen. Maak daarom gebruik van onze gespecialiseerde letselschade juristen. Wij berekenen de totale letselschade die u heeft.

Wat u zelf kunt doen

Om uw letselschadezaak met bewijs te kunnen onderbouwen, is het belangrijk dat u alles wat met de aanrijding te maken heeft documenteert. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van zowel de tegenpartij als van mogelijke getuigen. Bewaar nota’s van hulpmiddelen, medische kosten en leg afspraken met artsen of specialisten duidelijk vast. Houd daarnaast een dagboek bij waarin u uw klachten noteert. Op deze manier is de totale letselschade makkelijker te berekenen en is de kans groter dat uw letselschadezaak snel kan worden afgewikkeld. Uw schadeclaim is vele malen sterker bij voldoende bewijs.

Lopend aangereden: hoe hoog is de letselschadevergoeding?

U heeft recht op een materiële- en immateriële schadevergoeding. Dit laatste noemen we smartengeld. De hoogte van de totale letselschadevergoeding nadat u als voetganger aangereden bent, hangt af van diverse factoren:

 • De ernst van het letsel
 • De zwaarte van de behandelingen
 • De duur van het herstel
 • De pijn die u heeft ervaren
 • De mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • De impact van het letsel op uw leven
 • Blijvende, zichtbare gevolgen (littekens e.d.)
 • De afhankelijkheid van derden

Lopend aangereden en recht op kosteloze juridische bijstand

Indien u lopend aangereden bent, heeft u vrijwel altijd recht op kosteloze juridische bijstand. Bestuurders van motorvoertuigen zijn doorgaans aansprakelijk voor de aanrijding en de letselschade die daaruit voortvloeit. Uw kosten voor juridische bijstand maken deel uit van uw letselschade. Dus wanneer de ander aansprakelijk is voor de aanrijding, zijn er voor u geen kosten verbonden aan onze hulp: de verzekeraar van de tegenpartij moet ook onze betalen.

Lopend aangereden? Onze letselschade juristen komen graag vrijblijvend bij u langs in Dordrecht voor een kennismakingsgesprek. Zij kunnen u informeren over uw rechten en plichten, u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker, een schadelijst opstellen en uw schade claimen. Neem bij letselschade in Dordrecht vandaag nog contact op;  de letselschade experts van B&O Letselschade vertellen u graag wat uw rechten zijn.