Aangereden: Wie betaalt de schade?

Aangereden schadevergoedingAls u bent aangereden en naast schade aan uw voertuig ook gewond bent geraakt, rijst al snel de vraag: wie betaalt de schade? Er dient gekeken te worden naar de aansprakelijkheid in dat specifieke geval, immers: degene die aansprakelijk is, zal de letselschade van de ander moeten vergoeden. In de meeste gevallen is degene die duidelijk de schuld heeft, ook aansprakelijk. Maar soms kan de één een aanrijding hebben veroorzaakt en ligt de aansprakelijkheid toch deels bij de ander. Bent u aangereden en vraagt u zich af: wie betaalt de schade? Leg uw situatie aan ons voor en u weet snel waar u aan toe bent en waar u recht op heeft.

Aangereden: Schakel een letselschadebureau in

Omdat de afwikkeling van letselschade na een aanrijding juridisch gezien behoorlijk ingewikkeld kan zijn, is het verstandig een letselschadebureau in te schakelen. Onze experts zijn volledig gespecialiseerd in het verhalen van letselschade, hebben jarenlange ervaring en voldoen aan alle strenge eisen die door het keurmerk van het Register Letselschade en de verschillende beroepsorganisatie worden gesteld.

Als de aansprakelijkheid bij de andere partij ligt, is onze hulp voor u kosteloos. Wij helpen u graag.

Wie betaalt de schade bij schuld?

Veel mensen denken dat schuldig zijn gelijk staat aan aansprakelijk zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Sterker nog, in het verkeer kan het zelfs zo zijn dat je als voetganger door het rood loopt, wordt aangereden door een automobilist en deze toch een deel van u schade dient te betalen. U kunt als voetganger de automobilist aansprakelijk stellen, omdat voetgangers evenals fietsers tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers behoren. Hoe dit precies zit, lees u verderop.

Bewijsvoering na aanrijding

Voor antwoord op de vraag “wie betaalt de schade” is het goed om te weten welke stappen u moet nemen direct na een aanrijding. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de opgelopen letselschade is het belangrijk dat u op allerlei vlakken bewijsstukken kunt overleggen. Zo moet de toedracht van de aanrijding duidelijk zijn: wie waren erbij betrokken, waar en hoe laat bent u aangereden en wat is er precies gebeurd. Als het lukt, maak dan altijd foto’s van de situatie ter plekke of laat deze maken. Hoe meer bewijs, hoe beter. Is het letsel niet ernstig, vul dan samen met de andere betrokkene het Europees Schadeformulier in en denk ook aan noteren van gegevens van eventuele getuigen.

Bewaar alles: Leg een dossier aan

letselschadedossierHeeft u lichamelijk letsel opgelopen? Bewaar de rekeningen van zorgverleners. Hebt u hulp nodig in en om het huis, of dienen er in huis aanpassingen te worden gedaan vanwege uw letsel; bewaar dan alle hiermee samenhangende facturen en bonnen.

Ook kosten voor vervangend vervoer of reparatiekosten van uw fiets of auto, komen voor vergoeding in aanmerking. Ook van deze schadeposten dient u dan wel weer het nodige bewijs te kunnen overhandigen. Hoe uitgebreider uw dossier, hoe nauwkeuriger uw schade kan worden berekend.

Verschillende verkeersdeelnemers en aansprakelijkheid

In verband met de verschillen in kwetsbaarheid en wendbaarheid geldt voor sommige verkeersdeelnemers extra juridische bescherming wanneer zij betrokken raken bij een aanrijding. Hieronder een aantal voorbeelden:

Als voetganger of fietser aangereden: Wie betaalt de schade?
Voetgangers en fietsers worden in de wet gezien als zogenoemde kwetsbare verkeersdeelnemers. Als u wordt aangereden zijn de gevolgen over het algemeen groter dan wanneer u beschermd in een auto zit. Daarnaast beweegt een voetganger of fietser zich over het algemeen langzamer door het verkeer dan een gemotoriseerd voertuig en zijn zij in geval van nood dus ook minder wendbaar. Als kwetsbare verkeersdeelnemer krijgt u altijd minimaal 50% van de letselschade vergoed bij een aanrijding met gemotoriseerd verkeer. Ook als deze niet schuldig is. U kunt dus door rood lopen of fietsen en toch de andere partij voor een deel aansprakelijk stellen.

Als automobilist, motorrijder of bromfietser aangereden
Bent u als automobilist, motorrijder of bromfietser aangereden, dan gaat het erom in welke mate u en de andere partij hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Dat kan 100% zijn, maar bijvoorbeeld ook 80% of 30%. De ene partij betaalt dan 100, 80 of 30% schadevergoeding aan de andere partij. Het kan dus voorkomen dat ieder de helft van de letselschade van de ander betaalt.

Kind jonger dan 14 jaar aangereden: Wie betaalt de schade?
Als ouder bent u verantwoordelijk voor de schade die uw kind bij een ander veroorzaakt. Deze zogenaamde risicoaansprakelijkheid geldt tot een leeftijd van 14 jaar. Ook in het verkeer gelden er bijzondere regels voor kinderen jonger dan 14 wordt die bij een ongeval betrokken raken en letsel oplopen.

De wet gaat ervan uit dat kinderen jonger dan 14 jaar zich nog onvoldoende bewust zijn van de mogelijke consequenties van hun gedragingen in het verkeer. Ze kunnen zich hierdoor onveilig en onberekenbaar door het verkeer bewegen. Andere verkeersdeelnemers dienen hier te allen tijde rekening mee houden! Daarom kunt u degene die uw kind heeft aangereden 100% aansprakelijk stellen voor opgelopen letselschade. Behalve als er opzet in het spel is aan de zijde van het kind, dit is echter zeer zelden het geval.

Ook in Dordrecht een bezoek aan huis

Zoals u hebt kunnen lezen, is het afwikkelen van een letselschadezaak niet makkelijk. Er komen veel zaken bij kijken en kennis van de wetgeving is belangrijk. Loop niet te lang rond met de vraag ‘Aangereden: Wie betaalt de schade?’. Wilt u er zeker van zijn dat u de maximale letselschade vergoeding krijgt, schakel dan B&O Letselschade in. Ook in Dordrecht en omgeving kan er een letselschade jurist van ons kantoor bij u thuis komen. Wel zo prettig. Neem dus vandaag nog contact op een maak een afspraak.