Smartengeld na een ongeval

Smartengeld na ongevalHeeft u na een ongeval lichamelijk of psychisch letsel opgelopen, dan komt u al snel in aanmerking voor smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die u door het ongeval heeft opgelopen. Immateriële schade is schade die niet direct in geld is uit te drukken: er hangt geen prijskaartje aan. Smartengeld wordt niet zomaar uitgekeerd. Er moet sprake zijn van gederfde levensvreugde, psychische schade of blijvende gevolgen.De aard van uw letsel en uw persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het bepalen van de hoogte van smartengeld na een ongeval. Wij bekijken vrijblijvend of u recht heeft op smartengeld en informeren u hier vervolgens graag over. Bent u slachtoffer en is een ander aansprakelijk voor u letselschade, dan kost onze hulp u niets.

Wilt u of u recht heeft op smartengeld na een ongeval? Wij adviseren u graag.

Smartengeld compensatie immateriële schade

Smartengeld dient dus uw immateriële schade te vergoeden. Materiële schade is schade die u rechtstreeks in uw portemonnee voelt. Uw letselschade-deskundige kan dit berekenen aan de hand van de schade die u nu lijdt en in de toekomst zult lijden. De hoofdcomponent bij materiele schade is meestal de post ‘gederfde inkomsten’. Dit is het door het ongeval veroorzaakte verlies aan aankomsten.

Bij immateriële schade zijn er echter geen nota’s die kunnen bewijzen dat u – bijvoorbeeld – nog dagelijks te maken heeft met de gevolgen van uw ongeluk. Pijn, psychische klachten, littekens of beperkingen in het dagelijks leven zijn lastig is geld uit te drukken. Toch zijn er richtlijnen om dit te bepalen.

Wanneer is sprake van immateriële schade?

We spreken van immateriële schade als een slachtoffer als gevolg van een ongeval te maken krijgt met verdriet, pijn, lichamelijk ongemak, ontsiering van het lichaam door bijvoorbeeld littekens en psychisch leed. Een ernstige aanrijding, bedrijfsongeval of een andere nare gebeurtenis waarbij u letselschade oploopt, kan een traumatische ervaring zijn. U kunt last krijgen van slapeloosheid, angst, sombere gevoelens of een depressie met alle gevolgen van dien. Misschien ervaart u dagelijks pijnklachten waardoor u niet of minder kunt werken, ondervindt u veel ongemak door bepaalde beperkingen in uw leven of heeft u verdriet vanwege het feit dat het ongeval u blijvend zichtbare littekens bezorgd heeft.

Gederfde levensvreugde en smartengeld

Gederfde levensvreugde, het is een term die u veel zult tegenkomen als u informeert naar uw recht op smartengeld. Het geeft aan dat u minder plezier ervaart in uw leven als gevolg van het ongeval. Zo kan het zijn dat u vingers moet missen en daardoor uw hobby’s niet meer kunt uitvoeren en het werk dat u voorheen deed niet goed meer kunt doen. Pijnklachten en andere al dan niet blijvende lichamelijke klachten kunnen ervoor zorgen dat u langere tijd aan huis gekluisterd bent, volledig afhankelijk van anderen raakt, enzovoorts.

Berekenen smartengeld na een ongeval

Vaststellen of u recht heeft op smartengeld na een ongeval, is één ding. Berekenen hoe hoog uw smartengeld zou moeten zijn, is iets anders en behoorlijk ingewikkeld. Daar zijn geen eenvoudige rekenmodellen voor. Onze ervaren letselschadespecialisten kunnen wel samen met u een inschatting maken van uw recht op smartengeld en de hoogte daarvan. Onder meer de volgende factoren spelen een rol bij bereken van smartengeld:

  • Hoe ernstig is uw letsel?
  • Hoeveel pijn ervaart u?
  • Heeft u zichtbare littekens
  • Ondervindt u lichamelijke beperkingen?
  • Wat is de aard van uw letsel?
  • Welke impact heeft het op uw leven?
  • Hoe lang duurt het voordat u bent herstelt van uw letsel, of
  • waaruit bestaan uw restklachten?

Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld dient de Smartengeldgids doorgaans als leidraad. Hierin staan bedragen vermeld die eerder door de rechter zijn toegekend. De smartengeld bedragen die in Nederland worden toegekend, vallen vaak wat lager uit dan wat gebruikelijk is in de ons omringende landen en de Verenigde Staten. Rekent u zich dus niet bij voorbaat rijk; de enorme bedragen waarvan in de VS soms sprake lijkt te zijn, worden in ons land niet toegekend. Desalniettemin hoort u als slachtoffer te krijgen waar u recht op heeft en onze specialisten zullen zich inspannen om het voor u maximale bedrag aan smartengeld te claimen.

Smartengeld na een ongeval met matig tot zeer ernstig letsel

Soms loopt een ongeluk met een sisser af en houdt u er niet meer aan over dan licht letsel. Herstel hiervan verloopt dikwijls voorspoedig. Toch kan ook licht of gering letsel zoals een kneuzing of flinke snijwond veel ongemak opleveren. De aard van uw letsel speelt hoe dan ook een belangrijke rol bij het bepalen van smartengeld, al kan de impact van een ongeval op de één groter zijn dan op de ander.

Bij het bereken van smartengeld na een ongeval wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van letsel, van licht en gering tot zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel.
Voorbeelden gering letsel:
Kneuzingen, kleine fracturen, vleeswonden.
Voorbeelden zwaar letsel:
Tijdelijke coma, ernstige psychische problemen, functieverlies lichaamsdeel
Voorbeelden zeer zwaar letsel:
Blijvend psychische problemen, hoge dwarslaesie, ernstige brandwonden
Voorbeelden uitzonderlijk zwaar letsel
Totale dwarslaesie, hersenletsel, zeer ernstige lichamelijke beperkingen, ernstige beperking van het vermogen om te communiceren

Inschakelen kosteloze juridische bijstand

Wilt u weten hoe het zit met uw recht op smartengeld na een ongeval? Neemt u dan vooral contact op voor een eerste, vrijblijvend advies. Is een ander aansprakelijk, dan zijn er ook geen kosten verbonden aan onze juridische bijstand. De aansprakelijke tegenpartij is wettelijk verplicht uw juridische kosten te vergoeden. U hoeft zich daar zelf geen zorgen over te maken, wij kunnen de gehele procedure voor u uit handen nemen. Alles gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met u. Ons bureau is voorzien van het keurmerk van het Register Letselschade, zodat u gegarandeerd de beste juridische bijstand krijgt. Indien u dit wenst komen wij met bij u thuis in Dordrecht of omgeving om uw recht op schadevergoeding en smartengeld te bespreken.