Smartengeld bij een whiplash

Smartengeld whiplashJaarlijks zijn er zo’n 25.000 mensen die een whiplash oplopen. Een auto-ongeluk en dan met name een kop-staartbotsing is de meest voorkomende oorzaak van een whiplash. Bij een dergelijk ongeval ontstaat letsel in de nek; aan banden en spieren en vaak ook in de rug streek. De impact van een whiplash kan enorm zijn. Klachten kunnen langdurig aanhouden en slachtoffers kunnen te maken krijgen met forse beperkingen. Is een ander aansprakelijk voor de aanrijding, dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor smartengeld, naast vergoeding voor alle materiële schade die u heeft. Heeft u recht op smartengeld bij een whiplash? Wij bekijken het graag voor u.

Vragen over het recht op smartengeld bij een whiplash? Onze letselschadespecialisten vertellen u graag meer.

Oorzaak whiplash en immateriële schade

Heeft u te maken met een whiplash, dan is de kans groot dat u van achteren bent aangereden. De ander is in dat geval zo goed als altijd aansprakelijk voor het ongeluk en daarmee ook voor uw letselschade. Alle materiële schade is te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Uw letselschadespecialist maakt hiervoor een schadestaat. Alle direct aanwijsbare schade, zoals kosten en gemiste inkomsten worden hierin verwerkt. Daarnaast heeft u, zeker bij een whiplash, waarschijnlijk ook te maken met de nodige immateriële schade. U kunt hierbij denken aan pijn, verdriet, psychische klachten en gederfde levensvreugde. Afhankelijk van de impact van de whiplash op uw dagelijks leven, nu en in de toekomst, kunt u ook voor deze immateriële schade een vergoeding eisen, in de vorm van smartengeld.

Wanneer smartengeld bij een whiplash?

Het is wettelijk zo geregeld dat u recht op smartengeld heeft als een ander u lichamelijk letsel heeft toegebracht, direct of indirect. Dus heeft u een whiplash opgelopen en ligt de oorzaak daarvan bij een ander, dan heeft u al snel recht op smartengeld.

Om smartengeld bij een whiplash te claimen, dient u de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Het is verstandig om hiervoor een letselschadespecialist in de arm te nemen, u krijgt immers vrijwel altijd te maken met een verzekeringsmaatschappij. Deze is er niet bij gebaat om u direct een zo hoog mogelijk bedrag uit te keren. Ons bureau behartigt kosteloos uw belangen; benader ons vrijblijvend voor een eerste advies.

Whiplash en smartengeld vaststellen

Bij immateriële schade gaat het om schade die niet direct zichtvaar is. De bewijslast voor de schade ligt bij u. Het is daarom van belang dat u snel na het ongeval uw huisarts of het ziekenhuis bezoekt en uw klachten meldt. Hiermee bouwt u een medisch dossier op, waarmee kan worden aangetoond dat uw klachten direct na het ongeval zijn ontstaan en geen andere oorzaak hebben.

Uw huisarts en andere behandelaars spelen dus een belangrijke rol. Vaststellen van smartengeld kan een langdurig proces zijn: de hoogte wordt pas bij een zogenoemde medische eindsituatie definitief vastgesteld. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer uw letsel volledig is genezen óf wanneer er is geen verbetering meer mogelijk is. De materiele schade wordt per voorschot tussentijds al vergoed.

Berekenen smartengeld bij whiplash

Het berekenen van smartengeld is een lastige opgave. Pijn, verdriet en psychische klachten zijn niet objectief meetbaar, er hangt geen prijskaartje aan, u kunt geleden pijn en psychische problemen niet bewijzen aan de hand van bonnetjes en facturen. Vaststellen op hoeveel smartengeld u recht heeft, gebeurt aan de hand van inschattingen: hoeveel impact heeft uw whiplash op uw leven?

Hiervoor is informatie nodig van professionele hulpverleners waarmee u te maken heeft of heeft gehad, zoals uw huisarts, behandeld specialist in het ziekenhuis, de fysiotherapeut, een psycholoog of psychiater, et cetera. Een deskundige zal bij het berekenen van uw smartengeld afgaan op bedragen die in vergelijkbare situaties zijn toegekend. Deze bedragen zijn terug te vinden in de Smartengeldgids waarvan wij gebruik maken.

Wanneer een letselschadespecialist inschakelen?

Voordat u uw smartengeld claimen kunt, moet de tegenpartij aansprakelijkheid erkennen; u dient te kunnen bewijzen dat uw leed direct verband houdt met uw whiplash en dat deze whiplash het gevolg is van het ongeval. De hoogte van uw smartengeld kan pas bepaald worden als er sprake is van een medische eindsituatie. Dit kan u een onzeker gevoel geven. Wij zetten graag alles voor u op een rijtje en kunnen al uw zorgen uit handen nemen. Ons bureau kan de ander aansprakelijk stellen, ervoor zorgen dat de tegenpartij aansprakelijkheid erkent als de schuld niet bij u ligt en vooruitlopend op de uitbetaling van uw letselschade voor voorschotten zorgen. Alles uiteraard in nauwe samenspraak met u.

De aansprakelijke tegenpartij dient ook uw juridische kosten te vergoeden, onze hulp kost u dus niets. Neemt u contact op voor vrijblijvend advies, dan weet u snel waaraan u toe bent. Wij bezoeken u desgewenst ook thuis in Dordrecht of omgeving om uw zaak te bespreken.