Arbeidsongeschikt na ongeluk op werkvloer

Arbeidsongeschikt bedrijfsongevalBent u arbeidsongeschikt geraakt na een ongeluk op de werkvloer? Heeft u blijvend letsel opgelopen door het bedrijfsongeval en wordt u geconfronteerd met extra kosten en/of verlies van inkomsten? Neem via letselschade advocaat Dordrecht contact op met onze gespecialiseerde letselschade juristen, want de kans is groot dat uw werkgever aansprakelijk is en diens verzekeraar uw schade moet vergoeden. De schade die u heeft opgelopen, kunnen wij voor u claimen.

Arbeidsongeschikt na ongeluk op werkvloer? Wij adviseren u graag over de juridische mogelijkheden bij het claimen van schadevergoeding:

 • Wij nemen al het werk uit handen: u heeft geen juridische zorgen
 • Wij stellen aansprakelijk, dienen de schadeclaim in, terwijl u zich richt op uw herstel
 • Wij zetten alles op alles, zodat u krijgt waar u maximaal recht op heeft

Onze specialisten staan klaar om u te helpen als u arbeidsongeschikt bent geraakt na een ongeluk op de werkvloer. Heeft u letselschade in Dordrecht of omgeving opgelopen?  Wij werken landelijk en komen graag bij u thuis om de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer arbeidsongeschikt na ongeluk op werkvloer?

Een ongeluk op de werkvloer kan leiden tot diverse lichamelijke letsels. Daarnaast kan een bedrijfsongeluk psychische klachten veroorzaken. Enkele voorbeelden van veel voorkomende ernstige lichamelijke letsels door ongevallen op het werk zijn botbreuken, amputatie van ledematen, brandwonden, gehoorklachten en een whiplash. Voorbeelden van psychisch letsel zijn burn-out en PTSS. Al deze letsels na een ongeluk op de werkvloer kunnen leiden tot al dan niet volledige  arbeidsongeschiktheid voor kortere of langere tijd.

Wat moet ik doen bij arbeidsongeschiktheid?

Bij arbeidsongeschiktheid na een ongeluk op het werk dient u zo snel mogelijk uw werkgever aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te claimen. Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval met blijvend letsel? Dan loopt u kans door blijvende invaliditeit niet meer te kunnen werken. Na maximaal twee jaar arbeidsongeschiktheid kan de werkgever u dan ontslaan. Het UWV zal vervolgens beoordelen of u al dan niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit heeft vrijwel altijd tot gevolg dat u minder inkomen zult ontvangen dan u gewend bent.

Verlies aan inkomen na ongeluk op werkvloer

Verlies van inkomen kunt u op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Deze schadepost wordt meegenomen in de totale berekening van de schadevergoeding. Enkele voorbeelden hoe verlies van inkomen eruit kan zien:

 • U ontvangt tijdens uw arbeidsongeschiktheid 30% minder loon, omdat uw werkgever slechts 70% van uw loon doorbetaalt
 • Inkomsten uit overwerk heeft u niet meer
 • U raakt uw onregelmatigheidstoeslag kwijt
 • Fooien gaan aan u voorbij
 • Uw arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd
 • Doordat u maar 70% loon krijgt doorbetaald, wordt uw pensioenopbouw tevens verlaagd
 • U mist bonussen en/of winstdelingen
 • Na twee jaar arbeidsongeschikt wordt u ontslagen

Aan de hand van uw loonstroken kan een ervaren letselschade jurist exact berekenen hoeveel inkomsten u mist als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid door het ongeval op de werkvloer. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.

Werkgever aansprakelijk stellen

Bent u arbeidsongeschikt na een ongeluk op de werkvloer? Dan komt u vrijwel altijd in aanmerking voor schadevergoeding. Om al uw schade en dus ook het inkomensverlies te claimen, dient u wel uw werkgever aansprakelijk te stellen. Deze dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever heeft een zeer strenge plicht om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen om ongelukken tijdens werktijd zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast dient hij ook voldoende toezicht te houden op deze veiligheidsvoorschriften. Bij een arbeidsongeval heeft de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan, tenzij hij kan aantonen dat er van uw kant opzet of roekeloosheid in het spel was.

Welke schade claimen bij arbeidsongeschiktheid?

Naast verlies van inkomen kunt u ook nog andere schade claimen. U kunt feitelijk alle schade verhalen die u niet gehad zou hebben als het ongeluk op de werkvloer niet was gebeurd. Het gaat dan zowel om de geleden schade als om de nog te lijden schade, inclusief smartengeld. Hierbij kunt u denken aan:

 • Medische kosten die niet worden vergoed, zoals behandelingen in het ziekenhuis, fysiotherapie, medische hulpmiddelen en medicatie. Ook het eigen risico valt hieronder.
 • Extra reiskosten, bijvoorbeeld voor wekelijkse ziekenhuisbezoeken.
 • Eventuele toekomstige operaties die u nog moet ondergaan.
 • Schade als verdriet, pijn en gederfde levensvreugde door uw arbeidsongeschiktheid.
 • Kosten voor hulp in de huishouding, kinderopvang en klussen in en rondom de woning.
 • De kosten van uw letselschade jurist.
 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals telefoon, kleding, bril.

Hulp inschakelen bij arbeidsongeschiktheid na ongeluk werkvloer

Raakt u arbeidsongeschikt na een ongeluk op de werkvloer? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk juridische bijstand in te schakelen. De kosten kunnen namelijk hoog oplopen, zeker gezien het feit dat u maandelijks wellicht een behoorlijk bedrag aan inkomen moet missen. U moet zien te voorkomen dat u in financiële problemen komt door gemiste inkomsten.

Via letselschade advocaat Dordrecht kunt u direct in contact komen met onze ervaren letselschade juristen. Met de hulp van onze experts ontvangt u zo spoedig mogelijk uw schadevergoeding, of een voorschot hierop. Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat u financieel in de problemen komt. Bovendien is onze juridische hulp voor u kosteloos, omdat onze kosten eveneens worden verhaald op de aansprakelijke tegenpartij.

Arbeidsongeschikt na een ongeluk op de werkvloer en behoefte aan juridisch advies? Schakel ons vandaag nog in!