Bedrijfsongeval met steiger of ladder

Bedrijfsongeval steiger ladderEen bedrijfsongeval met een steiger of ladder kan ernstig letsel veroorzaken. Als u werkzaamheden verricht waarbij u geregeld op een ladder of steiger staat, is de kans op een ongeval tijdens werktijd aanzienlijk groter dan wanneer u werk op de grond doet. Uit de statistieken blijkt namelijk dat van alle ernstige bedrijfsongevallen een derde wordt veroorzaakt door valpartijen van steigers of ladders. Dergelijke ongelukken gaan vaak gepaard met ernstig letsel en bijna altijd is uw werkgever aansprakelijk. Bent u tijdens werktijd van een ladder of steiger gevallen en heeft u letsel opgelopen? Dan heeft u wellicht recht op schadevergoeding. Schakel altijd de hulp in van een deskundig letselschadebureau na een bedrijfsongeval, onze juridische hulp is voor u doorgaans kosteloos.

Betrokken bij bedrijfsongeval met steiger of ladder? Laat uw schade verhalen door onze letselschade specialisten.

 • Wij kennen de wet- en regelgeving omtrent bedrijfsongevallen als geen ander
 • Onze juridische bijstand kost u niets
 • Wij voeren de discussies met de tegenpartij
 • U krijgt waar u recht op heeft

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval met steiger of ladder

Als u als gevolg van een bedrijfsongeval met een steiger of ladder letsel heeft opgelopen, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk. Deze heeft namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat hij moet zorgen voor veilige werkomstandigheden en een veilige werkplek, ook op een ladder of steiger. De werkgever moet voldoende maatregelen treffen om ongelukken te voorkomen. Werkkleding, werkschoenen, valbeveiliging, hoofdbescherming en werkinstructies zijn enkele voorbeelden van maatregelen die in redelijkheid van de werkgever worden verwacht. Ook toezicht houden op het naleven van de maatregelen valt onder de zorgplicht. Ervaren werknemers kunnen na verloop van tijd onzorgvuldig worden in hun werk en de werkgever mag er niet van uitgaan dat deze groep dagelijks bewust met de voorschriften bezig is.

Een werkgever is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met steiger of ladder als:

 • Een werknemer een steiger of lader niet installeert volgens de voorschriften.
 • Een werknemer aan de slag gaat met een slecht verankerde steiger.
 • Een werknemer met een kapotte ladder moet werken.

Feitelijk komt een werkgever alleen onder aansprakelijkheid uit wanneer een werknemer aantoonbaar roekeloos gehandeld heeft of als er sprake was van opzet.

Werken op steiger of ladder: veiligheid boven alles

Voor werknemers die steigers bouwen en/of dagelijks werken op een steiger of ladder gaat veiligheid boven alles. Werken op een steiger, is werken op grote hoogte. Ook hier zit een ongeluk in een klein hoekje. Een val van een steiger of ladder kan leiden tot zeer ernstig letsel, zoals hersenletsel, dwarslaesie, botverbrijzeling en blijvende invaliditeit. Valbeveiligingsmiddelen zijn bij het werken op een steiger of ladder van groot belang. De werkgever dient altijd te zorgen voor onder meer verankeringen, valdempers, reddingslijnen, harnasgordels, valstopapparaten, veiligheidslijnen en bevestigingshaken. De Arbeidsinspectie ziet hier streng op toe.

Heeft de werkgever verzuimd te zorgen voor deze veiligheidsmiddelen, dan is hij aansprakelijk wanneer zich een bedrijfsongeval met steiger of ladder voordoet. Ook wanneer hij wel voor deze maatregelen heeft gezorgd, maar geen toezicht heeft gehouden, is hij aansprakelijk.

Wat te doen na bedrijfsongeval met steiger of ladder?

Bent u tijdens werk van steiger of ladder gevallen? Dan is er sprake van een bedrijfsongeval. Uw werkgever moet de Arbeidsinspectie inschakelen, zodat deze een onderzoek kan starten naar de toedracht van het ongeluk. Er wordt gekeken of de werkgever alle veiligheidsmaatregelen in acht heeft genomen en of de regels van de Arbowet niet zijn overtreden. De Arbeidsinspectie stelt een rapport op dat als bewijs dient bij het claimen van uw letselschade.

Verzuimt uw werkgever de Inspectie in te schakelen? Dan kunt u dit als werknemer, desgewenst anoniem, ook zelf doen. Wij adviseren u om dit ook zeker te doen, want met een rapport van de Arbeidsinspectie staat u een stuk sterker bij een eventuele discussie over de aansprakelijkheid. Daarnaast kunt u nog een aantal dingen zelf doen, namelijk:

 • Zoveel mogelijk bewijzen verzamelen. Maak bijvoorbeeld foto’s van de werksituatie, de steiger of ladder. Bent u zelf niet in staat dit te doen, vraag collega’s hier dan om. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen een smartphone met camerafunctie.
 • Noteer getuigenverklaringen of laat dit door iemand anders doen. Vraag gegevens van getuigen, zodat u eventueel later langs kunt gaan om te vragen wat zij hebben gezien.
 • Bezoek uw huisarts, ook wanneer u het idee heeft dat de verwondingen wel meevallen. Sommige klachten ontstaan namelijk pas later. Voor het claimen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval is een medisch dossier vanaf de eerste dag van groot belang.
 • Aansprakelijk stellen van de werkgever. Vrijwel alle werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen. Het is dus niet uw werkgever, maar diens verzekeringsmaatschappij die uw schade moet vergoeden.
 • Een letselschadelijst opstellen. Welke kosten heeft u gemaakt? Waar krijgt u nog mee te maken? Uw letselschade jurist kan u hierbij helpen.
 • Materiële en immateriële schadevergoeding claimen.

Welke schade claimen na bedrijfsongeval met steiger of ladder?

Enkele voorbeelden van schadeposten die u kunt claimen na een bedrijfsongeval met een steiger of ladder zijn:

 • Kosten voor medicatie of behandelingen, bijvoorbeeld fysio, die u niet vergoed krijgt
 • Het eigen risico van uw zorgverzekering
 • Extra reiskosten
 • Inkomensverlies
 • Kosten voor hulp in de huishouding
 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Pijnklachten en psychische schade, oftewel smartengeld
 • Juridische kosten (onze kosten)

Kosteloze juridische bijstand; op kantoor of bij u thuis

Bij letselschade in Dordrecht of omgeving kunt u de hulp inschakelen van onze deskundige letselschade juristen. Wij begeleiden slachtoffers van een bedrijfsongeval met een steiger of ladder gedurende het gehele letselschadetraject. Dit kost u helemaal niets, omdat onze hulp onderdeel van de schadevergoeding is en dus door de tegenpartij vergoed moet worden. Wilt u dat wij u thuis bezoeken? Geen probleem, wij werken landelijk en bezoeken slachtoffers van bedrijfsongevallen in Dordrecht en omstreken ook thuis om de letselschadezaak te bespreken.