Letselschade claimen na bedrijfsongeval

Letselschade claimen bedrijfsongevalOok op de werkvloer zit een ongeluk in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er alsnog iets gebeuren. Als u slachtoffer van een bedrijfsongeval bent geworden, heeft u recht op schadevergoeding. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor het ongeluk en al uw schade claimen.

Letselschade claimen na bedrijfsongeval? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde letselschade juristen. Wij helpen bij het aansprakelijk stellen, het schade claimen en zorgen er tevens voor dat dit niet ten koste zal gaan van de relatie tussen u en uw werkgever. Het inschakelen van een letselschadespecialist biedt vele voordelen:

 • U hoeft zich niet te verdiepen in ingewikkelde regels en wetten
 • U hoeft zelf geen moeilijke discussies met de tegenpartij te voeren
 • Wij claimen het maximale en het kost u doorgaans niets

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op en wij gaan direct voor u aan de slag!

Wat te doen na een bedrijfsongeval met letselschade?

De gebruikelijke stappen om succesvol letselschade te claimen na een bedrijfsongeval, zijn als volgt:

 • Werkgever aansprakelijk stellen
 • Bewijzen verzamelen
 • Juridische hulp inschakelen
 • Schadeposten inventariseren
 • Letselschade claimen

Werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval

De werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval is de eerste stap voor het verkrijgen van een rechtmatige schadevergoeding. De werkgever is in beginsel altijd aansprakelijk, omdat deze een zorgplicht heeft. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, deugdelijke materialen, goede veiligheidsvoorschriften én hij dient toe te zien op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Door deze uitgebreide zorgplicht is de werkgever bijna altijd aansprakelijk te stellen. Alleen wanneer deze aan kan tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om ongelukken te voorkomen of wanneer er sprake is van opzet of roekeloos gedrag, vervalt de aansprakelijkheid. U kunt bijvoorbeeld geen letselschade claimen na een bedrijfsongeval als u blijft weigeren werkhandschoenen te dragen en er toch iets gebeurt.

Inschakelen Arbeidsinspectie

De werkgever is verplicht om direct de Arbeidsinspectie in te schakelen na een bedrijfsongeval als de werknemer in het ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvend letsel overhoudt of komt te overlijden. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een boete, die kan oplopen tot maximaal €4.500,00. U kunt ook zelf de Inspectie inschakelen. Met een rapport van de Arbeidsinspectie staat u zeer sterk bij het claimen van letselschade na het bedrijfsongeval.

Bewijzen bedrijfsongeval verzamelen

Het is verstandig om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen om letselschade te claimen na een bedrijfsongeval. Maak foto’s van de werkmaterialen, de machines of andere voorwerpen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van uw letsel. Leg de situatie vast of vraag uw collega’s dit doen. Noteer ook wat collega’s hebben gezien. Hoe meer getuigenverklaringen u heeft, hoe beter dit is voor uw letselschadezaak. Hoeft u niet naar het ziekenhuis of vindt u dat uw klachten wel meevallen? Bezoek dan toch uw huisarts. Krijgt u later alsnog klachten dan is er alvast een medisch dossier. Wanneer u pas uw huisarts bezoekt zodra u problemen ervaart, kan de tegenpartij zeggen dat deze klachten niets te maken hebben met het arbeidsongeluk. Het wordt dan moeilijker om al uw letselschade als gevolg van het bedrijfsongeval te claimen.

Juridische hulp bij letselschade claimen na bedrijfsongeval

U doet er verstandig aan juridische hulp in te schakelen van een deskundige letselschade jurist voor het claimen van letselschade na een bedrijfsongeval.  Veel werknemers vinden het lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Ze vrezen voor een verslechterde verstandhouding met de werkgever of zelfs voor hun baan. Velen zien er daarom vanaf. Dat betekent dat u ook geen schadevergoeding voor uw letselschade zult ontvangen en u dus zelf opdraait voor alle kosten en verlies aan inkomsten die voortvloeien uit het bedrijfsongeval. Veel werknemers weten echter niet dat vrijwel alle werkgevers verzekerd zijn tegen ongevallen op de werkvloer. Het is dus niet uw werkgever die uw schadeclaim moet betalen, maar diens verzekeraar. Onze ervaren letselschade specialisten kunnen u daarom bijstaan zonder dat de relatie met uw baas in gevaar komt.

Welke letselschade claimen na bedrijfsongeval?

U kunt alle kosten en verlies aan inkomsten claimen die gevolg van het bedrijfsongeval zijn. Dit betekent zowel de schade die u heeft geleden en de schade die u op dit moment lijdt, als de nog te lijden schade, bijvoorbeeld een toekomstige pijnlijke operatie die u nog moet ondergaan. Uw letselschade specialist kan u helpen bij het nauwkeurig opstellen van een schadelijst, zodat u geen schadeposten vergeet te claimen na het bedrijfsongeval.

Waaruit bestaat de schadevergoeding?

De letselschadevergoeding bestaat veelal uit een materieel en immaterieel deel. Voorbeelden van materiële schadevergoeding (schade uitgedrukt in geld) zijn:

 • Alle medische kosten die u niet krijgt vergoed
 • Schade aan uw persoonlijke eigendommen, zoals kleding, telefoon
 • Vergoeding huishoudelijke hulp of hulp voor andere klussen in en rondom de woning
 • Extra reiskosten, bijvoorbeeld omdat u onder behandeling van een arts staat
 • Compensatie voor verlies aan inkomen, omdat u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt
 • Kosten van uw juridische bijstand

Voorbeelden van immateriële schadevergoeding, ofwel smartengeld zijn:

 • Schade veroorzaakt door pijn
 • Een vergoeding voor verdriet
 • Gemis aan levensvreugde

Naast genoemde schadeposten zijn er nog tal van andere kosten die u kunt verhalen.

Contact leggen

Wilt u letselschade claimen na een bedrijfsongeval in Dordrecht of omgeving? Neem contact op voor vrijblijvend advies. Wij werken landelijk en komen indien gewenst ook bij u thuis om uw zaak te bespreken.