Schadevergoeding bedrijfsongeval zzp’er

Bedrijfsongeval ZZP'erLoopt u als zzp’er bij een bedrijfsongeval letselschade op, dan lijdt u direct schade. Het is dus van groot belang zo snel mogelijk uw schade te claimen. U vraagt zich wellicht af of u wel recht heeft op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als zzp’er? U bent immers niet in loondienst en u denkt wellicht dat het risico daarom bij uzelf ligt. Toch komt u als zzp’er vaak net zo goed in aanmerking voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval als een werknemer in vaste dienst. Laat u zich dus vooral goed voorlichten over uw rechten!

Schadevergoeding na bedrijfsongeval als zzp’er na claimen? Het is raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze gespecialiseerde letselschade juristen. Wij:

  • Geven vrijblijvend juridisch advies
  • Helpen u bij het aansprakelijk stellen en het claimen van al uw letselschade
  • Zorgen dat de goede relatie met uw opdrachtgever behouden blijft
  • Zijn in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade

Bedrijfsongeval zzp’er: direct inkomensschade

Wanneer iemand in loondienst als gevolg van een bedrijfsongeval letsel oploopt en al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat al vervelend genoeg. Wanneer u als zzp’er door een bedrijfsongeval niet kunt werken, heeft dat grotere gevolgen. U krijgt immers niet doorbetaald en lijdt zodoende direct inkomensschade. In de huidige economische tijd zijn er nog maar weinig zzp’ers die voldoende reserves hebben om een periode zonder inkomen op te vangen. U kunt na het ongeval al gauw in financiële problemen komen. Het is dus zaak direct in actie te komen en onze juridische expertise in te schakelen, zodat wij zo snel mogelijk uw inkomstenschade en overige letselschade kunnen claimen. De schadevergoeding die u als zzp’er na het bedrijfsongeval ontvangt, wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval zzp’er

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval claimen is voor zzp’ers vaak ingewikkelder dan voor werknemers in loondienst. Het gaat toch om uw opdrachtgever die u aansprakelijk moet stellen. Veel zzp’er doen dit liever niet. U heeft met elkaar immers ook een commerciële relatie. Allemaal lastige zaken die u een hoop gepieker kunnen bezorgen. Onze deskundige letselschade juristen nemen u deze zorgen graag uit handen. Wij onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij van uw opdrachtgever en zijn erop bedacht de relatie tussen u en uw opdrachtgever niet te schaden. U kunt zich richten op uw herstel, zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Aansprakelijkheid opdrachtgever na bedrijfsongeval zzp’er

Sinds 2012 is de rechtspositie van zzp’ers in het geval van een bedrijfsongeval aanzienlijk verbeterd door een uitspraak van een rechter naar aanleiding van een letselschadezaak van een zelfstandige. Onder bepaalde voorwaarden heeft een zzp’er dezelfde rechten op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als een werknemer. Deze voorwaarden zijn:

  • De zzp’er is voor zijn/haar veiligheid en arbeidsomstandigheden afhankelijk van de opdrachtgever.
  • De zzp’er is werkzaam in dezelfde sector als opdrachtgever.

Als een opdrachtgever werkzaamheden uitbesteedt aan een zzp’er en het werk had ook door een vaste werknemer uitgevoerd kunnen worden, dan is de verhouding tussen zzp’er en opdrachtgever vergelijkbaar met de verhouding tussen werknemer en werkgever. Dit betekent dat u juridisch gezien als werknemer mag worden beschouwd als u bent ingehuurd door uw opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten die gebruikelijk zijn binnen het bedrijf. Na een bedrijfsongeval kunt u daardoor ook als zzp’er schadevergoeding claimen.

Of u als zzp’er met een werknemer gelijkgesteld kan worden, waardoor dezelfde bepalingen gelden als voor een werknemer, wordt dus gekeken naar:

  • De werkelijke verhouding tussen u en de opdrachtgever.
  • De aard van de werkzaamheden.
  • Of het om werkzaamheden gaat die de eigen werknemers ook hadden kunnen doen.
  • In hoeverre uw opdrachtgever invloed heeft op uw werkzaamheden en de daarbij horende veiligheidsrisico’s.

Rechtsbijstand bedrijfsongeval

Als uw opdrachtgever aansprakelijk is te stellen voor uw letselschade, kost het inschakelen van ons deskundige letselschadebureau u niets. De juridische kosten zijn onderdeel van de totale schadevergoeding die u als zzp’er na het bedrijfsongeval kunt claimen; de aansprakelijke tegenpartij is dus ook verplicht ons honorarium te vergoeden. Dit betekent dat er aan onze juridische bijstand geen kosten zijn verbonden voor u.

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werkzaamheden? Wilt u weten of u als zzp’er recht heeft op schadevergoeding na een bedrijfsongeval? Neem contact op met onze gespecialiseerde letselschade juristen. Wij werken landelijk en bezoeken u ook thuis in Dordrecht en omgeving indien u wenst.